За контакти с нас

Климарин главен офис
Варна, ул. Софроний Врачански №30-В
Тел. (+359 52) 621018,
Fax (+359 52) 602774
Mobile: +359 888 215820

E-mail:klimarin@klimarin.com

Agency Dept.:
Direct Line: (+359 52) 988801
e-mail: agency@klimarin.com

Chartering Dept.:
Direct Line: (+359 52) 988810
e-mail: chartering@klimarin.com

Forwarding Dept.:
Direct Line: (+359 52) 621018
e-mail: forwarding@klimarin.com

АВТОМАТИЧНА ФОРМА

Вашето име

Телефон за контакт

Електронна поща

Моля проверете внимателно информацията по-горе преди да натиснете бутон "изпрати". При неточности в нея може да ни е невъзможно да ви потърсим обратно. Формата е двустъпкова, в следващата стъпка ще попълните съобщението си!