Агентиране

В списъка на основните дейностите, развивани от нашата компания, е корабно агентиране на всички видове кораби, посещаващи Българските Черноморски пристанища за превоз на пътници, различни товари или за извършване на ремонтни дейности и друг непроизводствен престой.

Климарин ООД предлага всички възможни видове услуги, свързани с пребиваването на корабите и техните екипажи в акваторията на пристанища Варна, Балчик и Бургас, като:
- Осигуряване на кейово място, ремонтен кей или док, пилотаж и буксировка
- Съдействие за снабдяване на кораба с провизии и горива, извозване на твърди отпадъци, нефтоводни смеси други
- Цялостно подготвяне на необходимата документация
- Организиране и извършване смени на екипажи, визови услуги и трансфери
- Ежедневно взаимодействие с корабната администрация и местните власти

Професионализмът и качеството на услугите ни, нашата лоялност и отдаденост на работата гарантират на корабните оператори спокоен престой и бързо отплаване на техните кораби. Базирайки се опита, ние имаме възможност да предоставим полезна информация и да помогнем в уреждането на всяко възникнало усложнение.

Имаме изградени отлични отношения с местната администрация, пристанищните власти и граничните контролни служби, обслужващи посрещането, престоя и изпращането на кораба.

Дългогодишният ни опит гарантира на Корабособствениците спокоен престой на кораба и качествено обслужване.

Ние сме на разположение 24 часа в денононощието, 7 дни в седмицата като за повече информация се обърнете към нашия агентийски отдел: (+359 885) 123744